Adoring this gorgeous modern loft with nostalgic touches!
{via}